Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 30.6.2015 – Curdt-Christiansen v. parlamentti

(asia F-120/14)1

(Henkilöstö – Virkamiehet – Palkkaus – Vuosittaiset matkakulut – Henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 7 artiklan 3 kohta ja 8 artikla – Lähtöpaikkakunnan ja paikkakunnan, johon kantajalla on luontaiset siteet, vahvistaminen – Pyyntö lähtöpaikkakunnan muuttamisesta – Luontaisten siteiden käsite – Perheenjäsenen asuinpaikan vaihtaminen – Luontaisten siteiden muuttumisen ja lähtöpaikkakunnan muuttamista koskevan pyynnön välinen aika – Lähtöpaikkakunnan muuttamisen poikkeuksellinen luonne)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Caspar Curdt-Christiansen (Perl, Saksa) (edustaja: asianajaja A. Salerno)

Vastaaja: Euroopan parlamentti (asiamiehet: E. Taneva ja N. Chemaï)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus parlamentin sen päätöksen kumoamisesta, jolla on hylätty kantajan pyyntö vahvistaa hänen lähtöpaikkakunnakseen Larnaka (Kypros) ja paikkakunnaksi, johon hänellä on luontaiset siteet, Singapore Montrealin (Kanada) sijasta hänen siirryttyään Euroopan parlamenttiin.

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Curdt-Christiansen vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan parlamentin oikeudenkäyntikulut.

____________

1 EUVL C 7, 12.1.2015, s. 57.