Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2015. gada 30. jūnija spriedums – Curdt-Christiansen/Parlaments

(lieta F-120/14) 1

Civildienests – Ierēdņi – Darba samaksa – Ikgadējie ceļa izdevumi – Civildienesta noteikumu VII pielikuma 7. panta 3. punkts un 8. pants – Izcelsmes vietas un interešu centra noteikšana – Pieteikums pārskatīt izcelsmes vietu – Interešu centra jēdziens – Ģimenes locekļa dzīvesvietas maiņa – Termiņš, kas pagājis kopš interešu centra maiņas līdz pieteikumam par izcelsmes vietas pārskatīšanu – Pārskatīšanas izņēmuma raksturs

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Caspar Curdt-Christiansen (Perla, Vācija) (pārstāve – A. Salerno, advokāte)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments (pārstāves – E. Taneva un N. Chemaï)

Priekšmets

Prasība atcelt Parlamenta lēmumu noraidīt prasītāja pieteikumu pēc viņa pārcelšanas uz Eiropas Parlamentu nomainīt viņa izcelsmes vietu uz Larnaku [Larnaca] (Kipra) un interešu centru – no Monreālas (Kanāda) uz SingapūruRezolutīvā daļa:prasību noraidīt;C. Curdt-Christiansen sedz savus, kā arī atlīdzina Eiropas Parlamenta tiesāšanās izdevumus.

____________

1 OV C 7, 12.1.2015., 57. lpp.