Language of document :

Presuda Službeničkog suda (drugo vijeće) od 30. lipnja 2015. – Dybman protiv ESVD-a

(predmet F-129/14)1

(Javna služba – Osoblje ESVD-a – Dužnosnici – Stegovni postupak – Stegovna mjera – Kazneni progon u tijeku u trenutku donošenja stegovne mjere – Identičnost činjenica podnesenih tijelu za imenovanje i kaznenom sudu – Povreda članka 25. Priloga IX. Pravilniku)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: Pierre Dybman (Bruxelles, Belgija) (zastupnici: J.-N. Louis, R. Metz, D. Verbeke i N. de Montigny, odvjetnici)

Tuženik: Europska služba za vanjsko djelovanje (zastupnici: S. Marquardt i M. Silva, agenti)

Predmet

Zahtjev za poništenje odluke ESVD-a o udaljavanju tužitelja s radnog mjesta, bez smanjenja njegove mirovine.

Izreka presude

Poništava se odluka od 16. siječnja 2014. kojom je Europska služba za vanjsko djelovanje udaljila P. Dybmana s radnog mjesta, bez smanjenja njegove mirovine.Europska služba za vanjsko djelovanje snosi vlastite troškove i nalaže joj se snošenje troškova P. Dybmana.

____________

1 SL C 7, 12. 1. 2015., str. 61.