Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2015. június 30-i ítélete – Dybman kontra EKSZ

(F-129/14. sz. ügy)1

(Közszolgálat – Az EKSZ személyi állománya – Tisztviselők – Fegyelmi eljárás – Fegyelmi intézkedés – A fegyelmi intézkedés megtételekor folyamatban lévő büntetőeljárás – A kinevezésre jogosult hatóság és a büntetőbíróság elé terjesztett tényállás azonossága – A személyzeti szabályzat IX. melléklete 25. cikkének megsértése)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Pierre Dybman (Brüsszel, Belgium) (képviselők: J.-N. Louis, R. Metz, D. Verbeke és N. de Montigny ügyvédek)

Alperes: Európai Külügyi Szolgálat (képviselők: S. Marquardt és M. Silva meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A felperessel szemben nyugdíjjogosultságok csökkentése nélküli hivatalvesztést kimondó, az EKSZ által hozott határozat megsemmisítése iránti kérelem.Az ítélet rendelkező részeA Közszolgálati Törvényszék megsemmisíti a 2014. január 16-i azon határozatot, amelyben az Európai Külügyi Szolgálat P. Dybmannal szemben nyugdíjjogosultságainak csökkentése nélküli hivatalvesztést mondott ki.Az Európai Külügyi Szolgálat viseli a saját költségeit és köteles viselni a P. Dybman részéről felmerült költségeket.

____________

1 HL C 7., 2015.1.12., 61. o.