Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2015. gada 30. jūnija spriedums – Dybman/EĀDD

(lieta F-129/14) 1

Civildienests – EĀDD personāls – Ierēdņi – Disciplinārlieta – Disciplinārsods – Notiekoša kriminālvajāšana disciplinārsoda piemērošanas brīdī – Iecēlējinstitūcijai un krimināllietu tiesai iesniegto faktu identiskums – Civildienesta noteikumu IX pielikuma 25. panta pārkāpums

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Pierre Dybman (Brisele, Beļģija) (pārstāvji – J.-N. Louis, R. Metz, D. Verbeke un N. de Montigny, advokāti)

Atbildētājs: Eiropas Ārējās darbības dienests (pārstāvji – S. Marquardt un M. Silva)

Priekšmets

Prasība atcelt EĀDD lēmumu atstādināt prasītāju no amata, nesamazinot pensijas tiesības

Rezolutīvā daļa:

atcelt 2014. gada 16. janvāra lēmumu, ar kuru Eiropas Ārējās darbības dienests atstādināja no amata P. Dybman, nesamazinot viņa tiesības uz pensiju;Eiropas Ārējās darbības dienests sedz savus, kā arī atlīdzina P. Dybman tiesāšanās izdevumus.

____________

1      OV C 7, 12.1.2015., 61. lpp.