Language of document :

Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 30 juni 2015 – Dybman mot Europeiska utrikestjänsten

(Mål F-129/14)(1 )

(Personalmål – Europeiska utrikestjänstens personal – Tjänstemän – Disciplinärt förfarande – Disciplinåtgärd – Straffrättsligt förfarande som pågår vid tidpunkten för beslutet om disciplinåtgärden – Ärendet vid tillsättningsmyndigheten och det straffrättsliga förfarandet avser samma faktiska omständigheter – Åsidosättande av artikel 25 i bilaga IX till tjänsteföreskrifterna)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Pierre Dybman (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna J.-N. Louis, R. Metz, D. Verbeke och N. de Montigny)

Svarande: Europeiska utrikestjänsten (ombud: S. Marquardt och M. Silva)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av Europeiska utrikestjänstens beslut att avsätta sökanden från tjänsten, utan minskning av pensionsrättigheterna.

Domslut

Europeiska utrikestjänstens beslut av den 16 januari 2014 att avsätta Dybman från tjänsten utan minskning av pensionsrättigheterna ogiltigförklaras.

Europeiska utrikestjänsten ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de kostnader som uppkommit för Dybman.

____________

(1 ) EUT C 7, 12.1.2015, s. 61.