Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 29. června 2015 – Chezzi v. Komise

(Věc F-62/14)1

Jednací jazyk: francouzština

Předseda prvního senátu nařídil vyškrtnutí věci.

____________

1    Úř. věst. C 361, 13.10.2014, s. 31.