Language of document :

2015 m. birželio 29 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje Chezzi / Komisija

(Byla F-62/14)1

Proceso kalba: prancūzų

Pirmosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.

____________

1 OL C 361, 2014 10 13, p. 31.