Language of document :

C_2015270HR.01004302.xml

17.8.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 270/43


Presuda Službeničkog suda (prvo vijeće) od 7. srpnja 2015. –  WR (*1) protiv Komisije

(Predmet F-53/14) (1)

((Javna služba - Primici od rada - Obiteljske naknade - Naknada za uzdržavano dijete - Članak 2. stavak 4. Priloga VII. Pravilniku - Osoba koja se smatra uzdržavanim djetetom - Osoba koju je dužnosnik zakonski obvezan uzdržavati i čije uzdržavanje podrazumijeva visoke troškove - Uvjeti za dodjeljivanje - Ukidanje prava na naknadu - Povrat preplaćenih iznosa na temelju članka 85. Pravilnika))

(2015/C 270/58)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: WR (*1) (zastupnik: V. Simeons, odvjetnik)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: T. S. Bohr i A.-C. Simon, agenti)

Predmet

Zahtjev za poništenje, s jedne strane, odlukâ o ukidanju naknade uzdržavanoj osobi dodijeljene tužiteljici u korist njezine majke i kojima se ukida osiguranje iz Zajedničkog sustava zdravstvenog osiguranja (JSIS) i, s druge strane, odlukâ o povratu preplaćenih iznosa.

Izreka presude

1.

Tužba se odbija.

2.

 WR (*1) će snositi vlastite troškove i nalaže joj se snošenje troškova Europske komisije.


(*1)  Informacije su izbrisane u okviru zaštite pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka.

(1)  SL C 421, 24.11.2014., str. 58.