Language of document :

C_2015270LT.01004302.xml

17.8.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 270/43


2015 m. liepos 7 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje  WR (*1)/Komisija

(Byla F-53/14) (1)

((Viešoji tarnyba - Darbo užmokestis - Šeimos išmokos - Išmoka išlaikomam vaikui - Pareigūnų tarnybos nuostatų VII priedo 2 straipsnio 4 dalis - Išlaikomam vaikui prilyginamas asmuo - Asmuo, kurį pareigūnas turi pareigą išlaikyti ir kurio išlaikymas jam reiškia didelę naštą - Taikymo sąlygos - Išmokos panaikinimas - Pakartotinis prievolių nevykdymas pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 85 straipsnį))

(2015/C 270/58)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: WR (*1), atstovaujama advokato V. Simeons

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama T. S. Bohr ir A.-C. Simon

Bylos dalykas

Prašymas panaikinti, pirma, sprendimus panaikinti išmoką už išlaikomą asmenį, skirtą ieškovui už jo motiną, ir jos draudimą pagal Europos institucijų bendrąją sveikatos draudimo sistemą (RCAM) ir, antra, sprendimus dėl pakartotinio prievolių nevykdymo.

Sprendimo rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

 WR (*1) padengia savo bylinėjimosi išlaidas ir iš jos priteisiamos Europos Komisijos bylinėjimosi išlaidos.


(*1)  Informacija ištrinta pagal asmenų apsaugos reikalavimus, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymą.

(1)  OL C 421, 2014 11 24, p. 58.