Language of document :

C_2015270RO.01004302.xml

17.8.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 270/43


Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 7 iulie 2015 –  WR (*1)/Comisia

(Cauza F-53/14) (1)

((Funcție publică - Remunerație - Alocații familiale - Alocație pentru copilul aflat în întreținere - Articolul 2 alineatul (4) din anexa VII la statut - Personale asimilate unui copil aflat în întreținere - Persoană pentru care funcționarul are obligații de întreținere legale și a cărui întreținere necesită cheltuieli ridicate - Condiții de acordare - Retragerea beneficiului alocației - Restituirea plăților nedatorate în temeiul articolului 85 din statut))

(2015/C 270/58)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: WR (*1) (reprezentant: V. Simeons, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: T. S. Bohr și A.-C. Simon, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare, pe de o parte, a deciziile prin care se retrage beneficiul alocației pentru persoane în întreținere acordată reclamantei în beneficiul mamei sale și prin care este retrasă acoperirea de către Sistemul comun de asigurări de sănătate al instituțiilor europene (RCAS) și, pe de altă parte, a deciziilor de restituire a plăților nedatorate.

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

 WR (*1) suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligată să suporte cheltuielile de judecată efectuate de Comisia Europeană.


(*1)  Informații șterse în contextul cadrului legal de protecție cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

(1)  JO C 421, 24.11.2014, p. 58.