Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 8 iulie 2015 - DP/ACER

(Cauza F-34/14)1

[Funcție publică – Personalul ACER – Agent contractual – Neprelungirea unui contract – Acțiune în anulare – Admisibilitatea acţiunii – Excepție de nelegalitate a articolului 6 alineatul (2) din DGA ale ACER în raport cu articolul 85 alineatul (1) din RAA – Acțiune în despăgubire – Preaviz – Prejudiciu moral – Despăgubire]

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: DP (reprezentant: S. Pappas, avocat)

Pârâtă: Agenţia pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Energiei (reprezentanți: P. Martinet și S. Vaona, agenți, D. Waelbroeck și A. Duron, avocați)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei de a nu prelungi contractul de agent contractual al reclamantei și de reparare a prejudiciului suferitDispozitivulAnulează decizia din 20 decembrie 2013 prin care directorul Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei a refuzat să prelungească contractul DP. Obligă Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei la plata către DP a sumei de 7 000 de euro.Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligată să suporte cheltuielile de judecată efectuate de DP.

____________

1     JO C 184, 16.6.2014, p. 46.