Language of document :

Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 16. junija 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesverfassungsgericht – Nemčija) – Peter Gauweiler in drugi/Deutscher Bundestag

(Zadeva C-62/14)1

(Predhodno odločanje – Ekonomska in monetarna politika – Sklepi Sveta Evropske centralne banke (ECB) o nekaterih tehničnih podrobnostih dokončnih transakcij Eurosistema na sekundarnem trgu državnih obveznic – Člena 119 PDEU in 127 PDEU – Pristojnosti ECB in Evropskega sistema centralnih bank – Mehanizem transmisije monetarne politike – Ohranjanje stabilnosti cen – Sorazmernost – Člen 123 PDEU – Prepoved denarnega financiranja držav članic euroobmočja)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundesverfassungsgericht

Stranke v postopku v glavni stvari

Pritožniki: Peter Gauweiler, Bruno Bandulet, Wilhelm Hankel, Wilhelm Nölling, Albrecht Schachtschneider, Joachim Starb