Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2015. gada 16. jūlija spriedums – EJ/Komisija

(lieta F-112/14) 1

Civildienests – Ierēdņi – Civildienesta noteikumu reforma – Regula Nr. 1023/2013 – Amatu veidi – Pagaidu noteikumi par klasificēšanu pēc amata veidiem – Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 30. panta 2. punkts – Komisijas juridiskā dienesta AD 13 pakāpes administratori juristi – ‟Juriskonsultu” un ‟juridiskā dienesta darbinieku” situācija – Kārtība piekļuvei AD 13 pakāpei saskaņā ar 2004. gada Civildienesta noteikumiem – Paaugstināšana amatā atbilstoši Civildienesta noteikumu 45. pantam – Iecelšana amatā, piemērojot Civildienesta noteikumu 29. panta 1. punktu – Klasificēšana amata veidos “padomnieks vai līdzvērtīgs” un “administrators pārejas posmā” – Nelabvēlīgs akts – ‟Būtiskas atbildības” jēdziens – ‟Īpašu pilnvaru” jēdziens – Vienlīdzīga attieksme – Tiesības tikt paaugstinātiem amatā AD 14 pakāpē – Tiesiskā paļāvība – Tiesiskās noteiktības princips

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: EJ [u.c.] (pārstāvis – S. Orlandi, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – J. Currall, C. Ehrbar un G. Gattinara)

Persona, kas iestājusies lietā atbildētājas prasījumu atbalstam: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji – M. Bauer un M. Veiga)

PriekšmetsPrasība atcelt iecēlējinstitūcijas lēmumus, ar ko prasītājus klasificē atbilstoši jaunajiem Karjeras un paaugstināšanas amatā noteikumiem, kas ir piemērojami pēc Civildienesta noteikumu reformas no 2014. gada 1. janvāra, amata veidā “galvenais administrators pārejas posmā” un, viņuprāt, tādējādi viņiem liedzot tiesības tikt paaugstināties AD 14 pakāpē, kā arī prasība konstatēt Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 30. panta 3. punkta nelikumībuRezolutīvā daļa:atcelt individuālos lēmumus, kas ir pieņemti, pēc 2014. gada 1. janvāra iekļaujot piezīmi prasītāju elektroniskajās personas lietās, ko pieņēmusi Eiropas Komisijas iecēlējinstitūcija un ar ko EJ un citi prasītāji, kuru vārdi anonīmi ir iekļauti konkrētā amata pielikumā, Eiropas Komisijā tiek klasificēti kā “galvenais administrators pārejas posmā”, kas atbilst amata veidam “administrators pārejas posmā”;Eiropas Komisija sedz savus tiesāšanās izdevumus un atlīdzina EJ un citu prasītāju, kuri vārdi anonīmi ir iekļauti pielikumā, tiesāšanās izdevumus;Eiropas Savienības Padome sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.

____________

1     OV C 26, 26.1.2015., 47. lpp.