Language of document :

Presuda Službeničkog suda (prvo vijeće) od 16. srpnja 2015. – Murariu protiv EIOPA-e

(predmet F-116/14)1

(Javna služba – Osoblje EIOPA-e – Član privremenog osoblja – Objava slobodnog radnog mjesta – Zahtjev minimalnog radnog iskustva od osam godina – Interni kandidat koji je nakon završetka probnog rada već potvrđen u svojoj funkciji člana privremenog osoblja – Privremena preraspodjela na novo radno mjesto koja obuhvaća razvrstavanje u viši razred – Materijalna pogreška u objavi slobodnog radnog mjesta – Opoziv ponude za zaposlenje – Primjenjivost općih provedbenih odredaba – Savjetovanje s odborom osoblja – Legitimno očekivanje)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužiteljica: Simona Murariu (Frankfurt na Majni, Njemačka) (zastupnik: L. Levi, odvjetnik)

Tuženik: Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko o

la, a ko

ja joj je dana 17. srpnja 2013.;S. Murariu lišava prava na plaću prema razredu AD 8 tijekom razdoblja privremene preraspodjele od 16. rujna 2013. do 24. veljače 2014.U preostalom se dijelu tužbeni zahtjev za poništenje odbija.Nalaže se Europskom nadzornom tijelu za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje da naknadi imovinsku štetu nastalu S. Murariu od 16. rujna 2013. do 24. veljače 2014., u iznosu koji odgovara razlici plaće između razreda AD 6 i AD 8, uvećano za zatezne kamate, računajući od 16. rujna 2013., prema stopi koju je utvrdila Europska središnja banka za glavne operacije refinanciranja za razdoblje o kojem je riječ i uvećano za dva postotna poena.U preostalom se dijelu tužbeni zahtjev za naknadu štete odbija.Nalaže se Eur

Izreka presude

Odluka Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje od 24. veljače 2014. poništava se u dijelu u kojem:

ne poštujući stečena prava i ugovorne uvjete u ugovornom odnosu, retroaktivno odbija kandidaturu S. Murariu za radno mjesta stručnjaka za profesionalne mirovine („senior expert on personal pensions“) i prešutno opoziva ponudu za zaposlenje, u režimu privremene preraspodjele, koju je S. Murariu već prihvatila, a koja joj je dana 17. srpnja 2013.;S. Murariu lišava prava na plaću prema razredu AD 8 tijekom razdoblja privremene preraspodjele od 16. rujna 2013. do 24. veljače 2014.U preostalom se dijelu tužbeni zahtjev za poništenje odbija.Nalaže se Europskom nadzornom tijelu za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje da naknadi imovinsku štetu nastalu S. Murariu od 16. rujna 2013. do 24. veljače 2014., u iznosu koji odgovara razlici plaće između razreda AD 6 i AD 8, uvećano za zatezne kamate, računajući od 16. rujna 2013., prema stopi koju je utvrdila Europska središnja banka za glavne operacije refinanciranja za razdoblje o kojem je riječ i uvećano za dva postotna poena.U preostalom se dijelu tužbeni zahtjev za naknadu štete odbija.Nalaže se Europskom nadzornom tijelu za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje snošenje vlastitih troškova i troškova nastalih S. Murariu.

____________

1 SL C 26, 26. 1. 2015., str. 47.