Language of document :

2015 m. liepos 16 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Murariu / EDPPI

(Byla F-116/14)1

(Viešoji tarnyba – EDPPI personalas – Laikinasis tarnautojas – Pranešimas apie laisvą darbo vietą – Minimalios aštuonerių metų profesinės patirties reikalavimas – Vidinis kandidatas, kuris, pasibaigus stažuotei, jau buvo patvirtintas į laikinojo tarnautojo pareigas – Laikinas paskyrimas į naujas pareigas, kurios suteikia teisę į aukštesnį lygį – Pranešime dėl laisvos darbo vietos padaryta materialinė klaida – Pasiūlymo dėl darbo vietos atšaukimas – Bendrųjų įgyvendinimo nuostatų (BĮN) taikymas – Konsultavimasis su Personalo komitetu – Teisėti lūkesčiai)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Simona Murariu (Frankfurtas prie Maino, Vokietija), atstovaujama advokato L. Levi

Atsakovė: Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EDPPI), atstovaujama C. Coucke ir advokato F. Tuytschaever

Bylos dalykas

Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos (EDPPI) direktoriaus sprendimo, kuriuo buvo atšauktas ankstesnis sprendimas dėl ieškovės kaip laikinosios tarnautojos priskyrimo prie AD 8 lygio, panaikinimas ir prašymas atlyginti tariamai patirtą turtinę ir neturtinę žalą.

Sprendimo rezoliucinė dalis

Panaikinti 2014 m. vasario 24 d. Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos sprendimą tiek, kiek juo:

–    pažeidžiant, esant sutartiniams santykiams, įgytas teises ir sutartines sąlygas, atgaline data atmetama S. Murariu paraiška vyriausiojo asmeninių pensijų eksperto („senior expert on personal pensions“) darbo vietai užimti ir netiesiogiai atšaukiamas darbo vietos pasiūlymas, kuris S. Murariu buvo pateiktas 2013 m. liepos 17 d. ir kurį ji jau buvo priėmusi;iš S. Murariu atimama teisė į AD 8 lygio darbo užmokestį laikinojo paskyrimo laikotarpiu nuo 2013 m. rugsėjo 16 d. iki 2014 m. vasario 24 d.Atmesti kitus reikalavimus dėl panaikinimo.Priteisti iš Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos S. Murariu naudai turtinę žalą, kurią ji patyrė laikotarpiu nuo 2013 m. rugsėjo 16 d. iki 2014 m. vasario 24 d., lygią sumai, atitinkančiai skirtumą tarp AD 6 ir AD 8 lygio darbo užmokesčio, ir sumokėti palūkanas už vėlavimą, skaičiuojamas nuo 2013 m. rugsėjo 16 d. pagal Europos centrinio banko nustatytą palūkanų normą, taikomą atitinkamo laikotarpio pagrindinėms refinansavimo operacijoms, ją padidinus dviem procentais.Atmesti kitus reikalavimus dėl žalos atlyginimo.Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija padengia savo ir S. Murariu bylinėjimosi išlaidas.

____________

1 OL C 26, 2015 1 26, p. 47.