Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 15. července 2015 – Wolff v. ESVČ

(Věc F-94/15 R)

„Veřejná služba – Řízení o předběžných opatřeních – Návrh na odklad provádění – Volby do výboru zaměstnanců – Naléhavost – Neexistence – Zvážení dotčených zájmů“

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobce: Oren Wolff (Etterbeek, Belgie) (zástupci: S. Orlandi a T. Martin, advokáti)

Žalovaná: Evropská služba pro vnější činnost (zástupci: G.-J. Van Hegelsom, S. Marquardt a E. Chaboureau, zmocněnci)

Předmět věciNávrh na zrušení rozhodnutí o zamítnutí stížnosti žalobce zpochybňující výsledek voleb do výboru zaměstnanců ESVČ.Výrok usneseníNávrh na předběžné opatření O. Wolffa se zamítá.O nákladech řízení bude rozhodnuto později.

____________