Language of document :

Kendelse afsagt af Personalerettens præsident den 15. juli 2015 – Wolff mod EEAS

(Sag F-94/15 R)

(Personalesag – foreløbige forholdsregler – begæring om udsættelse af gennemførelsen – valg til personaleudvalget – uopsættelighed – foreligger ikke – afvejning af de foreliggende interesser)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Oren Wolff (Etterbeek, Belgien) (ved advokaterne S. Orlandi og T. Martin)

Sagsøgt: Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil (EEAS) (ved G.-J. Van Hegelsom, S. Marquardt og E. Chaboureau, som befuldmægtiget)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelsen om afslag på sagsøgerens indsigelse mod resultatet af valget til EEAS’ personaleudvalg.

Konklusion

Den af Oren Wolff indgivne begæring om foreløbige forholdsregler forkastes.

Afgørelsen om sagens omkostninger udsættes.

____________