Language of document :

Ordonanța președintelui Tribunalului Funcției Publice din 15 iulie 2015 – Wolff/SEAE

(Cauza F-94/15 R)

(Funcţie publică – Procedură privind măsurile provizorii – Cerere de suspendare a executării – Alegeri privind Comitetul de personal – Urgenţă – Inexistenţă – Comparare a intereselor în cauză)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Oren Wolff (Etterbeek, Belgia) (reprezentanți: S. Orlandi și T. Martin, avocați)

Pârât: Serviciul European pentru Acţiune Externă (reprezentanți: G.-J. Van Hegelsom, S. Marquardt și E. Chaboureau, agenți)ObiectulCerere de anulare a deciziei de respingere a contestaţiei reclamantului referitoare la rezultatul alegerilor privind Comitetul de personal al SEAEDispozitivulRespinge cererea de măsuri provizorii formulată de domnul Wolff.Cererea privind cheltuielile de judecată se soluționează odată cu fondul.

____________