Language of document :

Uznesenie predsedu Súdu pre verejnú službu z 15. júla 2015 – Wolff/ESVČ

(vec F-94/15 R)

(Verejná služba – Predbežné opatrenie – Návrh na odklad výkonu – Voľby do výboru zamestnancov – Naliehavosť – Neexistencia – Zváženie prítomných záujmov)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Oren Wolff (Etterbeek, Belgicko) (v zastúpení: S. Orlandi a T. Martin, avocats)

Žalovaná: Európska služba pre vonkajšiu činnosť (v zastúpení: G.-J. Van Hegelsom, S. Marquardt a E. Chaboureau, splnomocnení zástupcovia)Predmet veciNávrh na zrušenie rozhodnutia o zamietnutí námietok žalobcu proti výsledkom volieb do výboru zamestnancov ESVČVýrok1.    Návrh O. Wolffa na nariadenie predbežného opatrenia sa zamieta.2.    O trovách konania sa rozhodne neskôr.

____________