Language of document :

Beslut meddelat av personaldomstolens ordförande den 15 juli 2015 – Wolff mot SEAE

(Mål F-94/15 R)

(Personalmål – Interimistiskt förfarande – Ansökan om uppskov med verkställighet – Val till personalkommitté – Skyndsamhet – Frånvaro – Intresseavvägning)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Oren Wolff (Etterbeek, Belgien) (ombud: advokaterna S. Orlandi et T. Martin)

Svarande: Europeiska utrikestjänsten (ombud: G.-J. Van Hegelsom, S. Marquardt och E. Chaboureau)

Saken

Begäran om ogiltigförklaring av beslutet att avslå sökandens bestridande av valresultatet till SEA:s personalkommitté.

Avgörande

Sökandens ansökan om interimistiska åtgärder avslås.

Frågan om rättegångskostnader anstår.

____________