Language of document :

Üldkohtu 16. juuni 2015. aasta otsus – Best Lock (Europe) versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Lego Juris (mängukujukese kuju)

(kohtuasi T-396/14)1

(Ühenduse kaubamärk – Kehtetuks tunnistamise menetlus – Ühenduse ruumiline kaubamärk – Mängukujukese kuju – Absoluutne keeldumispõhjus – Tähis, mis koosneb ainult toote enda loomuomasest kujust – Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punktid e, i ja ii)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Best-Lock (Europe) Ltd (Colne, Ühendkuningriik) (esindaja: advokaat J. Becker)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindajad: D. Hanf ja A. Folliard-Monguiral)

Teine menetluspool apellatsioonikojas, menetlusse astuja Üldkohtus: Lego Juris A/S (Billund, Taani) (esindaja: advokaat V. von Bomhard)

Ese

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti neljanda apellatsioonikoja 26. märtsi 2014. aasta otsuse (asi R 1696/2013-4) peale, mis käsitleb Best Lock (Europe) Ltd ja Lego Juris A/S vahelist kehtetuks tunnistamise menetlust.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Mõista kohtukulud välja Best-Lock (Europe) Ltd-lt.

____________

1     ELT C 315, 15.9.2014.