Language of document :

Presuda Općeg suda od 16. lipnja 2015. – Best-Lock (Europe) protiv OHIM-a – Lego Juris (oblik figurice-igračke s izbočinom)

(predmet T-396/14)1

(„Žig Zajednice – Postupak za proglašenje žiga ništavim – Trodimenzionalni žig Zajednice – Oblik figurice-igračke s izbočinom – Apsolutni razlog odbijanja –Znak koji se sastoji isključivo od oblika koji proizlazi iz same vrste proizvoda – Znak koji se sastoji isključivo od oblika proizvoda potrebnog za postizanje nekog tehničkog rezultata – Članak 7. stavak 1. točke (e), (i) i (ii) Uredbe (EZ) br. 207/2009“)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Best-Lock (Europe) Ltd (Colne, Ujedinjena Kraljevina) (zastupnik: J. Becker, odvjetnik)

Tuženik: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (zastupnici: D. Hanf i A. Folliard-Monguiral, agenti)Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem OHIM-a, intervenijent u postupku pred Općim sudom: Lego Juris A/S (Billund, Danska) (zastupnik: V. von Bomhard, odvjetink)PredmetTužba podnesena protiv odluke četvrtog žalbenog vijeća OHIM-a od 26. ožujka 2014. (predmet R 1696/2013-4) koja se odnosi na postupak za proglašenje žiga ništavim između Best-Lock (Europe) Ltd i Lego Juris A/S.IzrekaTužba se odbija.Društvu Best-Lock (Europe) Ltd nalaže se snošenje troškova.

____________

1     SL C 315, 15. 9. 2014.