Language of document :

A Törvényszék 2015. június 16-i ítélete – Best-Lock (Europe) kontra OHIM – Lego Juris (Csatlakozóval ellátott játékfigura formája)

(T-396/14. sz. ügy)

(„Közösségi védjegy – Törlési eljárás – Közösségi térbeli védjegy – Csatlakozóval ellátott játékfigura formája – Feltétlen kizáró okok – Kizárólag magából az áru jellegéből következő formából álló megjelölés – Kizárólag az árunak a célzott műszaki hatás eléréséhez szükséges formájából álló megjelölés – A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdése e) pontjának i. és ii. alpontja”)Az eljárás nyelve: angolFelekFelperes: Best-Lock (Europe) Ltd (Colne, Egyesült Királyság) (képviselő: J. Becker ügyvéd)Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselők: D. Hanf és A. Folliard-Monguiral meghatalmazottak)A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó a Törvényszék előtti eljárásban: Lego Juris A/S (Billund, Dánia) (képviselő: V. von Bomhard ügyvéd)Az ügy tárgyaAz OHIM negyedik fe

) pontjának i. és ii. alp

ontja”

)Az eljárás nyelve: angolFelekFelperes: Best-Lock (Europe) Ltd (Colne, Egyesült Királysá

g) (képviselő: J. Becker ügyvéd)Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselők: D. Hanf és A. Folliard-Monguiral meghatalmazottak)A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó a Törvényszék előtti eljárásban: Lego Juris A/S (Billund, Dánia) (képviselő: V. von Bomhard ügyvéd)Az ügy tárgyaAz OHIM negyedik fellebbezési tanácsának a Best-Lock (Europe) Ltd és Lego Juris A/S közötti törlési eljárással kapcsolatban 2014. március 26-án hozott határozata (R 1696/2013-4. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.Az ítélet rendelkező részeA Törvényszék a keresetet elutasítja.A Törvényszék a Best-Lock (Europe) Ltd-t kötelezi a költségek viselésére.

____________

1     HL C 315., 2014.9.15.