Language of document :

Arrest van het Gerecht van 16 juni 2015 – Best-Lock (Europe)/BHIM – Lego Juris (Vorm van speelgoedfiguur met uitsteeksel)

(Zaak T-396/14)1

[„Gemeenschapsmerk – Nietigheidsprocedure – Driedimensionaal gemeenschapsmerk – Vorm van een speelgoedfiguur met uitsteeksel – Absolute weigeringsgronden – Teken dat uitsluitend bestaat uit de vorm die door de aard van de waar wordt bepaald – Teken dat uitsluitend bestaat uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen – Artikel 7, lid 1, onder e), i) en ii), van verordening (EG) nr. 207/2009”]

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Best-Lock (Europe) Ltd (Colne, Verenigd Koninkrijk) (vertegenwoordiger: J. Becker, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (vertegenwoordigers: D. Hanf en A. Folliard-Monguiral, gemachtigden)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM, interveniërend voor het Gerecht: Lego Juris A/S (Billund, Denemarken) (vertegenwoordiger: V. von Bomhard, advocaat)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM van 26 maart 2014 (zaak R 1696/2013-4) inzake een nietigheidsprocedure tussen Best-Lock (Europe) Ltd en Lego Juris A/S

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Best-Lock (Europe) Ltd wordt verwezen in de kosten.

____________

1     PB C 315 van 15.9.2014.