Language of document :

Hotărârea Tribunalului din 16 iunie 2015 – Best-Lock (Europe)/OAPI – Lego Juris (Forma unei figurine de jucărie cu protuberanță)

(Cauza T-396/14)1

[„Marcă comunitară – Procedură de declarare a nulității – Marcă comunitară tridimensională – Forma unei figurine de jucărie cu protuberanță – Motive absolute de refuz – Semn constituit exclusiv din forma impusă de însăși natura produsului – Semn constituit exclusiv din forma produsului necesară pentru obținerea unui rezultat tehnic – Articolul 7 alineatul (1) litera (e) punctele (i) și (ii) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

Limba de procedură: engleza

Părţile

Reclamantă: Best-Lock (Europe) Ltd (Colne, Regatul Unit) (reprezentant: J. Becker, avocat)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieţei Interne (mărci, desene şi modele industriale) (reprezentanţi: D. Hanf și A. Folliard-Monguiral, agenți)Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a OAPI, intervenientă la Tribunal: Lego Juris A/S (Billund, Danemarca) (reprezentant: V. von Bomhard, avocat)ObiectulAcțiune formulată împotriva Deciziei Camerei a patra de recurs a OAPI din 26 martie 2014 (cauza R 1696/2013-4), privind o procedură de declarare a nulității între Best-Lock (Europe) Ltd și Lego Juris A/S.DispozitivulRespinge acțiunea.Obligă Best-Lock (Europe) Ltd la plata cheltuielilor de judecată.

____________

1     JO C 315, 15.9.2014.