Language of document : ECLI:EU:C:2014:2284

Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C‑12/13 P και C‑13/13 P

Gérard Buono κ.λπ.

κατά

Ευρωπαϊκής Επιτροπής

«Αίτηση αναιρέσεως — Κοινή αλιευτική πολιτική — Ποσοστώσεις αλιείας — Λήψη επειγόντων μέτρων από την Επιτροπή — Εξωσυμβατική ευθύνη της Ένωσης — Άρθρο 340, δεύτερο εδάφιο, ΣΛΕΕ — Προϋποθέσεις — Πραγματική και βέβαιη ζημία»

Περίληψη — Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως)
της 14ης Οκτωβρίου 2014

1.        Ένδικη διαδικασία — Προφορική διαδικασία — Έναρξη νέας προθεσμίας — Υποχρέωση επαναλήψεως της προφορικής διαδικασίας προκειμένου να δοθεί στους διαδίκους η δυνατότητα να καταθέσουν παρατηρήσεις επί των νομικών ζητημάτων που τέθηκαν στις προτάσεις του γενικού εισαγγελέα, τα οποία δεν αποτέλεσαν αντικείμενο συζητήσεως μεταξύ των διαδίκων — Δεν υφίσταται

(Άρθρο 252, εδ. 2, ΣΛΕΕ· Κανονισμός Διαδικασίας του Δικαστηρίου, άρθρο 83)

2.        Ένδικη διαδικασία — Εισαγωγικό δικόγραφο — Τυπικά στοιχεία — Συνοπτική έκθεση των προβαλλόμενων ισχυρισμών — Δικόγραφο με το οποίο ζητείται η αποκατάσταση της ζημίας που προκάλεσε όργανο της Ένωσης — Έλλειψη ενδείξεων όσον αφορά τη φύση και την εκτίμηση της ζημίας — Απαράδεκτο

(Οργανισμός του Δικαστηρίου, άρθρο 21· Κανονισμός Διαδικασίας του Γενικού Δικαστηρίου, άρθρο 44 § 1, στοιχείο γ΄)

3.        Εξωσυμβατική ευθύνη — Ευθύνη λόγω παράνομης πράξεως — Αρχή μη αναγνωριζόμενη στο δίκαιο της Ένωσης — Ισχυρισμοί που αποβλέπουν στην απόδειξη παράτυπης και ειδικής ζημίας — Αλυσιτελώς προβαλλόμενοι ισχυρισμοί

(Άρθρο 340, εδ. 2, ΣΛΕΕ)

4.        Αναίρεση — Λόγοι — Λόγος που στρέφεται κατά σημείου του σκεπτικού το οποίο δεν είναι αναγκαίο για τη θεμελίωση του διατακτικού της αποφάσεως — Αλυσιτελής λόγος

5.        Αναίρεση — Λόγοι — Αναίρεση κατά αποφάσεως επί συνεκδικαζόμενων υποθέσεων — Δυνατότητα των διαδίκων να προσβάλλουν το σκεπτικό του Γενικού Δικαστηρίου, ανεξαρτήτως των λόγων που προέβαλαν ενώπιον αυτού

(Άρθρο 256 ΣΛΕΕ· Οργανισμός του Δικαστηρίου, άρθρο 58, εδ. 1)

6.        Ένδικη διαδικασία — Προβολή νέων ισχυρισμών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας — Προϋποθέσεις — Λόγος που βασίζεται σε στοιχεία τα οποία προέκυψαν κατά τη διάρκεια της δίκης — Περιεχόμενο — Λόγος βασισμένος σε απόφαση του Δικαστηρίου με την οποία κρίθηκε παράνομη η προσβαλλόμενη πράξη, χωρίς ωστόσο να μεταβάλει τη νομική κατάσταση του προσφεύγοντος — Αποκλείεται

(Κανονισμός Διαδικασίας του Γενικού Δικαστηρίου, άρθρο 48 § 2· κανονισμός 530/2008 της Επιτροπής)

7.        Αναίρεση — Λόγοι — Σκεπτικό αποφάσεως το οποίο αντιβαίνει στο δίκαιο της Ένωσης — Διατακτικό βάσιμο για άλλους νομικούς λόγους — Απόρριψη

1.        Βλ. το κείμενο της αποφάσεως.

(βλ. σκέψεις 26-28)

2.        Βλ. το κείμενο της αποφάσεως.

(βλ. σκέψεις 33-35, 38)

3.        Βλ. το κείμενο της αποφάσεως.

(βλ. σκέψεις 43, 46, 64)

4.        Βλ. το κείμενο της αποφάσεως.

(βλ. σκέψη 47)

5.        Βλ. το κείμενο της αποφάσεως.

(βλ. σκέψη 52)

6.        Κατά το άρθρο 48, παράγραφος 2, του Κανονισμού Διαδικασίας του Γενικού Δικαστηρίου, η προβολή νέων ισχυρισμών κατά τη διάρκεια της δίκης απαγορεύεται, εκτός αν στηρίζονται σε νομικά ή πραγματικά στοιχεία που ανέκυψαν κατά τη διαδικασία.

Όσον αφορά προσφυγή πλοιοκτητών και μετόχων σκαφών γρι-γρι τα οποία φέρουν τη σημαία της Γαλλίας κατά του κανονισμού 530/2008, για τη θέσπιση επειγόντων μέτρων όσον αφορά τα σκάφη γρι-γρι που αλιεύουν τόνο στον Ατλαντικό Ωκεανό, ανατολικά του γεωγραφικού μήκους 45°Δ, και στη Μεσόγειο, δεν συνιστά νέο νομικό στοιχείο το οποίο δικαιολογεί την προβολή νέου λόγου απόφαση του Δικαστηρίου εκδοθείσα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας με την οποία κηρύχθηκε ανίσχυρος ο συγκεκριμένος κανονισμός μόνο κατά το μέρος που με αυτόν παραχωρήθηκε συμπληρωματική προθεσμία μιας εβδομάδας στα σκάφη γρι-γρι υπό ισπανική σημαία, μολονότι παρέμεινε αμετάβλητη η ημερομηνία της απαγορεύσεως όσον αφορά τα λοιπά σκάφη. Ειδικότερα, εφόσον η απαγόρευση αλιείας στα σκάφη γρι-γρι υπό ελληνική, γαλλική, ιταλική, κυπριακή καθώς και μαλτέζικη σημαία παρέμεινε ισχυρή, η εν λόγω απόφαση απλώς επικύρωσε μια νομική κατάσταση την οποία οι πρωτοδίκως ενάγοντες και αναιρεσείοντες γνώριζαν κατά τον χρόνο που άσκησαν την αγωγή τους.

(βλ. σκέψεις 55, 58-60)

7.        Βλ. το κείμενο της αποφάσεως.

(βλ. σκέψη 62)