Language of document : ECLI:EU:C:2014:2284

C‑12/13. P. és C‑13/13. P. sz. egyesített ügyek

Gérard Buono és társai

kontra

Európai Bizottság

„Fellebbezés – Közös halászati politika – Halászati kvóta – A Bizottság által elfogadott sürgősségi intézkedések – Az Unió szerződésen kívüli felelőssége – EUMSZ 340. cikk, második bekezdés – Feltételek – Tényleges és biztos kár”

Összefoglaló – A Bíróság ítélete (nagytanács), 2014. október 14.

1.        Bírósági eljárás – Szóbeli szakasz – Újbóli megnyitás – A szóbeli szakasz annak érdekében történő újbóli megnyitására vonatkozó kötelezettség, hogy a főtanácsnok indítványában felvetett és a felek által meg nem vitatott jogkérdésekre a felek észrevételeket tehessenek – Hiány

(EUMSZ 252. cikk, második bekezdés; a Bíróság eljárási szabályzata, 83. cikk)

2.        Bírósági eljárás – Keresetlevél – Alaki követelmények – A felhozott jogalapok rövid ismertetése – Uniós intézmény által okozott károk megtérítésére irányuló kereset – Az elszenvedett kár jellegével és értékelésével kapcsolatos információk hiánya – Elfogadhatatlanság

(A Bíróság alapokmánya, 21. cikk; a Törvényszék eljárási szabályzata, 44. cikk, 1. §, c) pont)

3.        Szerződésen kívüli felelősség – Jogszerű cselekményért való felelősség – Az uniós jogban el nem ismert elv – Rendkívüli és különleges kár megállapítására irányuló jogalapok – Hatástalan jogalapok

(EUMSZ 340. cikk, második bekezdés)

4.        Fellebbezés – Jogalapok – Az ítélet rendelkező részének megalapozásához nem szükséges indokolással szemben felhozott jogalap – Hatástalan jogalap

5.        Fellebbezés – Jogalapok – Egyesített ügyekben hozott ítélet elleni fellebbezés – Valamennyi fél azon lehetősége, hogy a Törvényszék bármely érvelésével szemben előterjeszthessen jogalapot függetlenül attól, hogy e bíróság előtt milyen jogalapokat hozott fel

(EUMSZ 256. cikk; a Bíróság alapokmánya, 58. cikk, első bekezdés)

6.        Bírósági eljárás – Új jogalapoknak az eljárás folyamán történő előterjesztése – Feltételek – Az eljárás során felmerült tényezőkre alapított jogalap – Terjedelem – A Bíróságnak a megtámadott jogi aktus jogszerűségét érintő ítéletére alapozott jogalap, amely ugyanakkor nem módosítja a felperes jogi helyzetét – Kizártság

(A Törvényszék eljárási szabályzata, 48. cikk, 2. §; 530/2008 bizottsági rendelet)

7.        Fellebbezés – Jogalapok – Az ítélet uniós jogot sértő indokolása – Egyéb jogi indokok alapján megalapozott rendelkező rész – Elutasítás

1.        Lásd a határozat szövegét.

(vö. 26–28. pont)

2.        Lásd a határozat szövegét.

(vö. 33–35., 38. pont)

3.        Lásd a határozat szövegét.

(vö. 43., 46., 64. pont)

4.        Lásd a határozat szövegét.

(vö. 47. pont)

5.        Lásd a határozat szövegét.

(vö. 52. pont)

6.        A Törvényszék eljárási szabályzata 48. cikkének 2. §‑a értelmében az eljárás további részében semmilyen új jogalapot nem lehet felhozni, kivéve ha az olyan jogi vagy ténybeli helyzetből származik, amely az eljárás során merült fel.

Ami a francia lobogó alatt közlekedő erszényes kerítőhálós hajók tulajdonosai és részvényesei által az Atlanti‑óceánon a nyugati hosszúság 45°‑ától keletre és a Földközi‑tengeren kékúszójú tonhalra irányuló halászatot folytató erszényes kerítőhálós hajók vonatkozásában alkalmazandó sürgősségi intézkedések meghozataláról szóló 530/2008 rendelettel szemben benyújtott keresetet illeti, nem minősül új jogalap előterjesztését lehetővé tevő új jogi elemnek a Bíróságnak az eljárás során hozott azon ítélete, amely az említett rendeletet csak annyiban nyilvánítja érvénytelennek, amennyiben a spanyol lobogó alatt közlekedő erszényes kerítőháló hajók egy további hetet kaptak a halászatra, ugyanakkor fenntartotta a többi hajó tekintetében meghatározott tilalmi időpont érvényességét. Mivel ugyanis a görög, francia, olasz, ciprusi és máltai lobogó alatt közlekedő erszényes kerítőhálós hajók tekintetében előírt halászati tilalom továbbra is érvényes maradt, az említett ítélet pusztán megerősítette a felperesek által a keresetük benyújtásakor már ismert jogi helyzetet.

(vö. 55., 58–60. pont)

7.        Lásd a határozat szövegét.

(vö. 62. pont)