Language of document : ECLI:EU:C:2014:2284

Cauzele conexate C‑12/13 P și C‑13/13 P

Gérard Buono și alții

împotriva

Comisiei Europene

„Recurs – Politica comună în domeniul pescuitului – Cote de pescuit – Măsuri de urgență adoptate de către Comisie – Răspundere extracontractuală a Uniunii – Articolul 340 al doilea paragraf TFUE – Condiții – Prejudiciu real și cert”

Sumar – Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 14 octombrie 2014

1.        Procedură jurisdicțională – Procedură orală – Redeschidere – Obligația de redeschidere a procedurii orale pentru a permite părților să depună observații asupra aspectelor de drept invocate în concluziile avocatului general care nu au făcut obiectul unei dezbateri a părților – Inexistență

(art. 252 al doilea paragraf TFUE; Regulamentul de procedură al Curții, art. 83)

2.        Procedură jurisdicțională – Cerere de sesizare a instanței – Cerințe de formă – Expunere sumară a motivelor invocate – Cerere introductivă prin care se solicită repararea prejudiciilor cauzate de o instituție a Uniunii – Lipsa unor indicații în ceea ce privește natura și evaluarea prejudiciului suferit – Inadmisibilitate

[Statutul Curții de Justiție, art. 21; Regulamentul de procedură al Tribunalului, art. 44 alin. (1) lit. (c)]

3.        Răspundere extracontractuală – Răspundere pentru un act licit – Principiu nerecunoscut în dreptul Uniunii – Motive destinate să demonstreze existența unui prejudiciu anormal și special – Motive inoperante

(art. 340 al doilea paragraf TFUE)

4.        Recurs – Motive – Motiv formulat împotriva unui considerent al hotărârii care nu servește la fundamentarea dispozitivului acesteia – Motiv inoperant

5.        Recurs – Motive – Recurs îndreptat împotriva unei hotărâri care statuează asupra unor cauze conexate – Posibilitatea oricărei părți de a îndrepta un motiv împotriva oricărui raționament al Tribunalului, independent de motivele invocate de ea în fața acestuia

(art. 256 TFUE; Statutul Curții de Justiție, art. 58 primul paragraf)

6.        Procedură jurisdicțională – Invocarea de motive noi pe parcursul procesului – Condiții – Motiv întemeiat pe elemente care au apărut în cursul procedurii – Conținut – Motiv întemeiat pe o hotărâre a Curții care afectează legalitatea actului atacat fără a modifica totuși situația juridică a reclamantului – Excludere

[Regulamentul de procedură al Tribunalului, art. 48 alin. (2); Regulamentul nr. 530/2008 al Comisiei]

7.        Recurs – Motive – Motive ale unei hotărâri afectate de o încălcare a dreptului Uniunii – Dispozitiv întemeiat pentru alte motive de drept – Respingere

1.        A se vedea textul deciziei.

(a se vedea punctele 26-28)

2.        A se vedea textul deciziei.

(a se vedea punctele 33-35 și 38)

3.        A se vedea textul deciziei.

(a se vedea punctele 43, 46 și 64)

4.        A se vedea textul deciziei.

(a se vedea punctul 47)

5.        A se vedea textul deciziei.

(a se vedea punctul 52)

6.        Potrivit articolului 48 alineatul (2) din Regulamentul de procedură al Tribunalului, invocarea de motive noi pe parcursul procesului este interzisă, cu excepția cazului în care aceste motive se bazează pe elemente de drept și de fapt care au apărut în cursul procedurii.

Referitor la o acțiune formulată de armatori și acționari ai unor nave de pescuit cu plase pungă aflate sub pavilion francez împotriva Regulamentului nr. 530/2008 de stabilire a unor măsuri de urgență în ceea ce privește navele de pescuit cu plase pungă care pescuiesc ton roșu în Oceanul Atlantic, la est de meridianul de 45° longitudine vestică, și în Marea Mediterană, nu constituie un element de drept nou care să permită invocarea unui motiv nou o hotărâre a Curții pronunțată pe parcursul procesului prin care s‑a constat nevaliditatea regulamentului menționat doar în măsura în care navele de pescuit cu plasă pungă care arborează pavilionul spaniol au beneficiat de o săptămână suplimentară de pescuit, menținând în același timp validitatea datei interdicției stabilite pentru celelalte nave de pescuit. Astfel, dat fiind că interzicerea pescuitului prevăzută pentru navele de pescuit cu plase pungă care arborează pavilionul grec, francez, italian, cipriot, precum și maltez a rămas validă, hotărârea menționată nu a făcut decât să confirme o situație de drept pe care reclamanții o cunoșteau în momentul introducerii acțiunii lor.

(a se vedea punctele 55 și 58-60)

7.        A se vedea textul deciziei.

(a se vedea punctul 62)