Language of document : ECLI:EU:C:2014:2284

Združeni zadevi C‑12/13 P in C‑13/13 P

Gérard Buono in drugi

proti

Evropski komisiji

„Pritožba – Skupna ribiška politika – Ribolovne kvote – Nujni ukrepi Komisije – Nepogodbena odgovornost Unije – Člen 340, drugi odstavek, PDEU – Pogoji – Dejanska in gotova škoda“

Povzetek – Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 14. oktobra 2014

1.        Sodni postopek – Ustni postopek – Ponovno odprtje – Obveznost ponovnega odprtja ustnega postopka, da stranke lahko podajo stališča glede pravnih vprašanj, ki jih je generalni pravobranilec izpostavil v sklepnih predlogih in o katerih stranke niso razpravljale – Neobstoj

(člen 252, drugi odstavek, PDEU; Poslovnik Sodišča, člen 83)

2.        Sodni postopek – Vloga, s katero se postopek začne – Zahteve obličnosti – Kratek povzetek navajanih razlogov – Tožba za povračilo škode, ki jo je povzročila institucija Unije – Neobstoj znakov o vrsti in oceni nastale škode – Nedopustnost

(Statut Sodišča, člen 21; Poslovnik Splošnega sodišča, člen 44(1)(c))

3.        Nepogodbena odgovornost – Odgovornost za zakoniti akt – Nepriznano načelo v pravu Unije – Razlogi, namenjeni dokazovanju neobičajne in posebne škode – Brezpredmetni razlogi

(člen 340, drugi odstavek, PDEU)

4.        Pritožba – Razlogi – Razlog zoper preudarek iz sodbe, ki ni nujen za utemeljitev izreka – Brezpredmeten razlog

5.        Pritožba – Razlogi – Pritožba zoper sodbo v združenih zadevah – Možnost vsake stranke, da navede razlog zoper kakršno koli razlogovanje Splošnega sodišča, ne glede na razloge, ki jih sama navaja pred njim

(člen 256 PDEU; Statut Sodišča, člen 58, prvi odstavek)

6.        Sodni postopek – Navajanje novih razlogov med postopkom – Pogoji – Razlog, ki temelji na okoliščinah, ki so se pojavile med postopkom – Obseg – Razlog, ki temelji na sodbi Sodišča, ki vpliva na zakonitost izpodbijanega akta, ne da bi spreminjala pravni položaj pritožnice – Izključitev

(Poslovnik Splošnega sodišča, člen 48(2); Uredba Komisije št. 530/2008)

7.        Pritožba – Razlogi – Obrazložitev sodbe, ki je v nasprotju s pravom Unije – Izrek, utemeljen iz drugih pravnih razlogov – Zavrnitev

1.        Glej besedilo odločbe.

(Glej točke od 26 do 28.)

2.        Glej besedilo odločbe.

(Glej točke od 33 do 35 in 38.)

3.        Glej besedilo odločbe.

(Glej točke 43, 46 in 64.)

4.        Glej besedilo odločbe.

(Glej točko 47.)

5.        Glej besedilo odločbe.

(Glej točko 52.)

6.        V skladu s členom 48(2) Poslovnika Splošnega sodišča navajanje novih razlogov med postopkom ni dovoljeno, razen če ti izhajajo iz pravnih in dejanskih okoliščin, ki so se pojavile med postopkom.

V zvezi s tožbami, ki so jih vložili so lastniki in imetniki deležev plovil z zaporno plavarico, ki plujejo pod zastavo Francije, zoper Uredbo št. 530/2008 o sprejemu nujnih ukrepov glede ribolova na navadnega tuna z zapornimi plavaricami v Atlantskem oceanu vzhodno od zemljepisne dolžine 45° Z in v Sredozemskem morju, sodba Sodišča, ki je bila izdana med postopkom in s katero je bila navedena uredba razveljavljena le v delu, v katerem so imela plovila z zaporno plavarico, ki plujejo pod zastavo Španije, na voljo dodaten teden ribolova, medtem ko je ostal v veljavi datum prepovedi, določen za druga taka plovila, ne pomeni nove pravne okoliščine, ki bi omogočala navedbo novega razloga. Ker je namreč prepoved ribolova, določena za plovila z zaporno plavarico, ki plujejo pod zastavami Grčije, Francije, Italije, Cipra in Malte, ostala veljavna, je bil z navedeno sodbo zgolj potrjen pravni položaj, ki so ga tožeče stranke poznale ob vložitvi tožbe.

(Glej točke 55 in od 58 do 60.)

7.        Glej besedilo odločbe.

(Glej točko 62.)