Language of document : ECLI:EU:C:2014:2271

Predmet C‑268/13

Elena Petru

protiv

Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Sibiu

i

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

(zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunalul Sibiu)

„Zahtjev za prethodnu odluku – Socijalna sigurnost – Uredba (EEZ) br. 1408/71 – Članak 22. stavak 2. drugi podstavak – Zdravstveno osiguranje – Bolničko liječenje koje se poduzima u drugoj državi članici – Odbijanje prethodne suglasnosti – Nedostatak lijekova i osnovnih medicinskih zaliha“

Sažetak – Presuda Suda (treće vijeće) od 9. listopada 2014.

1.        Prethodna pitanja – Dopuštenost – Pretpostavke – Pitanja u vezi s činjeničnim stanjem ili predmetom spora – Zahtjev u kojem se Sudu pruža dovoljno informacija o činjeničnom i pravnom kontekstu

(čl. 267. UFEU‑a)

2.        Socijalna sigurnost radnika migranata – Zdravstveno osiguranje – Davanja u naravi koja se pružaju u drugoj državi članici – Obveza prethodnog odobrenja od strane nadležnog tijela – Pretpostavke – Liječenje koje se ne može pravodobno pružiti u državi članici boravišta zbog nedostatka lijekova i osnovnih medicinskih zaliha – Nemogućnost koja se mora ocijeniti na razini svih bolničkih ustanova te države članice i s obzirom na razdoblje u kojem se liječenje može primiti

(Uredba Vijeća br. 1408/71, čl. 22. st. 2. podst. 2.)

1.        Vidjeti tekst odluke.

(t. 23., 25.‑27.)

2.        Članak 22. stavak 2. drugi podstavak Uredbe br. 1408/71, u verziji izmijenjenoj i ažuriranoj Uredbom br. 118/97, kako je izmijenjena Uredbom br. 592/2008, treba tumačiti na način da suglasnost koja je potrebna na temelju stavka 1. točke (c) podtočke i. tog članka ne može biti odbijena ako se bolničko liječenje o kojem je riječ ne može pravodobno pružiti u državi članici boravišta osiguranika. Ta se nemogućnost mora ocijeniti na razini svih bolničkih ustanova te države članice koje mogu poduzeti spomenuto liječenje i s obzirom na razdoblje u kojem se to liječenje može pravodobno primiti.

(t. 36. i izreka)