Language of document : ECLI:EU:C:2014:2271

C‑268/13. sz. ügy

Elena Petru

kontra

Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Sibiu

kontra

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

(a Tribunalul Sibiu [Románia] által benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem)

„Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Szociális biztonság – 1408/71/EGK rendelet – A 22. cikk (2) bekezdésének második albekezdése – Egészségbiztosítás – Valamely más tagállamban nyújtott kórházi ellátások – Az előzetes engedély megtagadása – Elsődleges fontosságú gyógyszerek és orvosi eszközök hiánya”

Összefoglaló – A Bíróság ítélete (harmadik tanács), 2014. október 9.

1.        Előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések – Elfogadhatóság – Feltételek – A jogvita tényállásával vagy tárgyával összefüggő kérdések – A ténybeli és szabályozási hátteret a Bírósággal kellő részletességgel ismertető kérelem

(EUMSZ 267. cikk)

2.        Migráns munkavállalók szociális biztonsága – Egészségbiztosítás – Valamely másik tagállamban természetben nyújtott szolgáltatások – Az illetékes hatóságnak az előzetes engedély kiállítására vonatkozó kötelezettsége – Feltételek – Elsődleges fontosságú gyógyszerek és orvosi eszközök hiánya miatt a lakóhely szerinti tagállamban megfelelő időn belül nem nyújtható ellátások – Lehetetlenség, amelyet az e tagállamban lévő valamennyi kórházi létesítményre tekintettel és azon időszakot figyelembe véve kell értékelni, amelynek során az ellátások igénybe vehetőek

(1408/71 tanácsi rendelet, 22. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés)

1.        Lásd a határozat szövegét.

(vö. 23., 25–27. pont)

2.        A 118/97 rendelettel módosított és naprakésszé tett, valamint az 592/2008 rendelettel módosított 1408/71 rendelet 22. cikke (2) bekezdésének második albekezdését úgy kell értelmezni, hogy az ugyanezen cikk (1) bekezdése c) pontjának i. alpontja értelmében megkövetelt engedély nem tagadható meg, ha elsődleges fontosságú gyógyszerek és orvosi eszközök hiánya miatt a szóban forgó kórházi ellátás nem nyújtható megfelelő időn belül a biztosított lakóhelye szerinti tagállamban. E lehetetlenséget egyrészről a lakóhely szerinti tagállamban a szóban forgó ellátás nyújtására alkalmas valamennyi kórházi létesítményre tekintettel, másrészről pedig azon időszakot figyelembe véve kell értékelni, amelynek során ezen ellátás megfelelő időn belül igénybe vehető.

(vö. 36. pont és a rendelkező rész)