Language of document : ECLI:EU:C:2014:2271

Zadeva C‑268/13

Elena Petru

proti

Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Sibiu

in

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

(Predlog za sprejetje predhodne odločbe,
ki ga je vložilo Tribunalul Sibiu)

„Predhodno odločanje – Socialna varnost – Uredba (EGS) št. 1408/71 – Člen 22(2), drugi pododstavek – Zdravstveno zavarovanje – Bolnišnično zdravljenje v drugi državi članici – Zavrnitev predhodne odobritve – Pomanjkanje zdravil in najnujnejše medicinske opreme“

Povzetek – Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 9. oktobra 2014

1.        Vprašanja za predhodno odločanje – Dopustnost – Pogoji – Vprašanja v zvezi z dejanskim stanjem ali predmetom spora – Zahteva, naj se Sodišču predloži podrobnejše podatke o dejanskem in pravnem okviru

(člen 267 PDEU)

2.        Socialna varnost delavcev migrantov – Zdravstveno zavarovanje – Storitve, opravljene v drugi državi članici – Obveznost predhodne odobritve pristojnega organa – Pogoji – Zdravljenje, ki ne more biti pravočasno zagotovljeno v državi članici prebivališča zaradi pomanjkanja zdravil in najnujnejše medicinske opreme – Nezmožnost, ki jo je treba oceniti na ravni vseh zdravstvenih ustanov v državi članici in ob upoštevanju časovnega obdobja, v katerem se lahko to zdravljenje pridobi

(Uredba Sveta št. 1408/71, člen 22(2), drugi pododstavek)

1.        Glej besedilo odločbe.

(Glej točke 23 in od 25 do 27.)

2.        Člen 22(2), drugi pododstavek, Uredbe št. 1408/71 v različici po spremembi in posodobitvi z Uredbo št. 118/97 in spremembi z Uredbo št. 592/2008, je treba razlagati tako, da se odobritev, ki se zahteva po odstavku 1(c)(i) istega člena, ne sme zavrniti, kadar se zadevnega bolnišničnega zdravljenja v državi članici prebivališča zavarovane osebe ne more pravočasno zagotoviti zaradi pomanjkanja zdravil in najnujnejše medicinske opreme. To nezmožnost zagotovitve zdravljenja je treba oceniti na ravni vseh zdravstvenih ustanov v državi članici, ki so sposobne zagotoviti zadevno zdravljenje, in ob upoštevanju časovnega obdobja, v katerem se lahko to zdravljenje pravočasno pridobi.

(Glej točko 36 in izrek.)