Language of document :

Жалба, подадена на 1 юли 2015 г. — ZZ/Комисия

(Дело F-96/15)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представители: S. Orlandi и T. Martin, avocats)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на предложението за прехвърляне на пенсионните права на жалбоподателя към пенсионната схема на Съюза въз основа на новите общи разпоредби за прилагане на член 11, параграф 2 от приложение VIII към Правилника и искане ответникът да бъде осъден да заплати предварително едно евро за вредите, които жалбоподателят твърди, че е претърпял.

Искания на жалбоподателя

Да се приеме, че член 9 от общите разпоредби за прилагане на член 11, параграф 2 от приложение VIII към Правилника от 15 юли 2011 г. е незаконосъобразен,

да се отмени решението от 3 октомври 2014 г. за бонус за пенсионните права на жалбоподателя, придобити преди постъпването му на служба, при прехвърлянето им към пенсионната схема на институциите на Европейския съюз въз основа на общите разпоредби за прилагане на член 11, параграф 2 от приложение VIII към Правилника от 15 юли 2011 г.,при условията на евентуалност, да бъде осъдена Европейска комисия да заплати предварително едно евро за претърпените от жалбоподателя вреди, да бъде осъдена Европейска комисия да заплати съдебните разноски.

____________