Language of document :

Kanne 1.7.2015 – ZZ v. komissio

(Asia F-96/15)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustajat: asianajajat S. Orlandi ja T. Martin)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Kantajan eläkeoikeuksien siirtämistä unionin eläkejärjestelmään koskevan sen ehdotuksen kumoaminen, johon sovelletaan henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 11 artiklan 2 kohtaa koskevia uusia yleisiä täytäntöönpanosäännöksiä, ja vaatimus, joka koskee vastaajan velvoittamista maksamaan yksi euro tilapäisenä korvauksena vahingosta, jonka kantaja väittää kärsineensä.

Vaatimukset

Henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 11 §:n 2 kohtaa koskevien 15.7.2011 annettujen yleisten täytäntöönpanosäännösten 9 artikla on todettava lainvastaiseksi

on kumottava 3.10.2014 tehty päätös ennen kantajan virkasuhteen alkua kertyneiden eläkeoikeuksien hyvittämisestä niiden Euroopan unionin toimielinten eläkejärjestelmään siirtämisen yhteydessä henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 11 artiklan 2 kohtaa koskevien 15.7.2011 annettujen yleisten täytäntöönpanosäännösten mukaisesti

toissijaisesti Euroopan komissio on velvoitettava maksamaan yksi euro tilapäisenä korvauksena kantajan kärsimästä vahingosta

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________