Language of document :

2015. július 1–jén benyújtott kereset – ZZ kontra Bizottság

(F-96/15. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: ZZ (képviselők: S. Orlandi és T. Martin ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság

A jogvita tárgya és leírása

A felperes nyugdíjjogosultságainak az uniós nyugdíjrendszerbe történő átvitelére vonatkozó azon javaslat megsemmisítése, amely a személyzeti szabályzat VIII. melléklete 11. cikkének (2) bekezdésére vonatkozó, 2011. március 3-i új általános végrehajtási rendelkezéseket alkalmazza, és az alperesnek a felperes állítólagos kárának megtérítése érdekében előzetesen egy euró összeg megfizetésére való kötelezése iránti kérelem.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék állapítsa meg, hogy a személyzeti szabályzat VIII. melléklete 11. cikkének (2) bekezdésére vonatkozó általános végrehajtási rendelkezések 9. cikke jogellenes;a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felperes által szolgálatba lépése előtt szerzett nyugdíjjogosultságoknak a 2011. július 15-i személyzeti szabályzat VIII. melléklete 11. cikkének (2) bekezdésére vonatkozó általános végrehajtási rendelkezések alapján történő átvitele keretében jóváíró, 2014. október 3-i határozatot;a Közszolgálati Törvényszék másodlagosan kötelezze az Európai Bizottságot egy euró előzetes megfizetésére a felperes által elszenvedett kár megtérítése érdekében;a Közszolgálati Törv

ényszék az Európai Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

____________