Language of document :

Prasība, kas celta 2015. gada 1. jūlijā – ZZ/Komisija

(lieta F-96/15)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvis – S. Orlandi un T. Martin, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt priekšlikumu par prasītāja pensijas tiesību pārskaitīšanu uz Savienības pensiju shēmu, kurā tiek piemēroti jaunie Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. panta 2. punkta Vispārīgie īstenošanas noteikumu, un prasība piespriest atbildētājai samaksāt simboliski vienu euro par prasītājam iespējami nodarīto kaitējumu

Prasītāja prasījumi:

Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. panta 2. punkta 2011. gada 15. jūlija Vispārīgo īstenošanas noteikumu 9. pantu atzīt par prettiesisku;

atcelt 2014. gada 3. oktobra lēmumu, ar kuru ir aprēķinātas prasītāja pirms stāšanās darbā iegūtās pensijas tiesības, tās pārskaitot uz Eiropas Savienības iestāžu pensiju shēmu, piemērojot Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. panta 2. punkta 2011. gada 15. jūlija Vispārīgos īstenošanas noteikumus;pakārtoti, piespriest Eiropas Komisijai samaksāt simboliski vienu euro par prasītājam nodarīto kaitējumu;piespriest Eiropas Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________