Language of document :

Tožba, vložena 1. julija 2015 – ZZ/Komisija

(Zadeva F-96/15)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnika: S. Orlandi in T. Martin, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti predloga za prenos pokojninskih pravic tožeče stranke v sistem Unije, pri čemer so uporabljene nove splošne določbe za izvajanje člena 11(2) Priloge VIII h Kadrovskim predpisom, in predlog, naj se toženi stranki naloži plačilo evro predujma iz naslova škode, ki naj bi jo tožeča stranka domnevno utrpela.

Predlogi tožeče stranke

Ugotovi naj se nezakonitost člena 9 splošnih določb za izvajanje člena 11(2) Priloge VIII h Kadrovskim predpisom z dne 15. 7. 2011;

za nično naj se razglasi odločba z dne 3. oktobra 2014 o potrditvi pokojninskih pravic, ki jih je tožeča stranka pridobila pred začetkom službe, v okviru prenosa teh pravic v pokojninski sistem institucij Evropske unije, in sicer na podlagi splošnih določb za izvajanje člena 11(2) Priloge VIII h Kadrovskim predpisom z dne 15. 7. 2011;podredno, Komisiji naj se naloži plačilo evro predujma iz naslova škode, ki naj bi jo tožeča stranka utrpela;Komisiji naj se naloži plačilo stroškov.

____________