Language of document :

Žaloba podaná dne 30. června 2015 – ZZ v. ESVČ

(Věc F-94/15)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupci: S. Orlandi a T. Martin, zmocněnci)

Žalovaná: Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ)

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí o zamítnutí stížnosti žalobce na výsledky voleb do výboru zaměstnanců SEAE.

Návrhová žádání žalobce

Zrušit rozhodnutí Orgánu oprávněného ke jmenování ze dne 23. dubna 2015, kterým se potvrzují výsledky voleb do výboru zaměstnanců ESVČ zveřejněné dne 17. března 2015;uložit ESVČ náhradu nákladů řízení.

____________