Language of document :

Prasība, kas celta 2015. gada 30. jūnijā – ZZ/EĀDD

(lieta F-94/15)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvji – S. Orlandi un T. Martin, advokāti)

Atbildētājs: Eiropas Ārējās darbības dienests

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu, ar kuru tika norādīta prasītāja sūdzība, kurā tika apstrīdēti EĀDD personāla komitejas vēlēšanu rezultāti

Prasītāja prasījumi:

atcelt iecēlējinstitūcijas 2015. gada 23. aprīļa lēmumu, ar kuru tika apstiprinātas EĀDD personāla komitejas vēlēšanas, kuru rezultāts tika publicēts 2015. gada 17. martā;piespriest EĀDD atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________