Language of document :

Žaloba podaná dne 3. července 2015 – ZZ v. Parlament

(Věc F-98/15)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupkyně: L. Levi a A. Tymen, advokátky)

Žalovaný: Evropský parlament

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí ze dne 18. července 2014, kterým byl žalobce potvrzen ve funkci vedoucího oddělení, v rozsahu, v němž toto rozhodnutí nestanoví zpětné přiznání postavení vedoucího oddělení a zpětné přiznání zvýšení základního platu odpovídajícího jeho pozici (příplatek za vedení), a návrh na náhradu údajně způsobené majetkové a nemajetkové újmy.

Návrhová žádání žalobce

Zrušit článek 2 rozhodnutí ze dne 18. července 2014 v rozsahu, v němž stanoví, že ke zvýšení základního platu odpovídajícího jmenování žalobce jako vedoucího oddělení dojde až po devíti měsících;zrušit rozhodnutí ze dne 20. března 2015, doručené dne 24. března 2015, kterým byla zamítnuta stížnost žalobce ze dne 29. srpna 2014;nahradit žalobcovu majetkovou a finanční újmu;v každém případě uložit Evropskému parlamentu náhradu všech nákladů řízení.

____________