Language of document :

3. juulil 2015 esitatud hagi – ZZ versus Euroopa Parlament

(kohtuasi F-98/15)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: advokaadid L. Levi ja A. Tymen)

Kostja: Euroopa Parlament

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada 18. juuli 2014. aasta otsus, millega kinnitati hageja üksuse juhatajaks, osas, milles selle otsusega ei nähta ette üksuse juhataja staatuse tagasiulatuvalt tunnustamist ja tema ametikohaga seotud põhipalga tagasiulatuvalt tõusu (juhtimishüvitis), ning nõue hüvitada väidetavalt tekitatud varaline ja mittevaraline kahju.

Hageja nõuded

tühistada 18. juuli 2014. aasta otsuse artikkel 2 osas, milles sellega nähakse ette, et põhipalk seoses hageja nimetamisega üksuse juhatajaks tõuseb üksnes alates üheksandast kuust;

tühistada 20. märtsi 2015. aasta otsus, mis toimetati kätte 24. märtsil 2015 ja millega jäeti rahuldamata hageja 29. augusti 2014. aasta kaebus;

hüvitada hageja varaline kahju;

igal juhul mõista kohtukulud välja Euroopa Parlamendilt.

____________