Language of document :

Kanne 3.7.2015 – ZZ v. parlamentti

(Asia F-98/15)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustajat: asianajajat L. Levi ja A. Tymen)

Vastaaja: Euroopan parlamentti

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Vaatimus kumota 18.7.2014 tehty päätös, jolla vahvistettiin kantajan asema yksikönpäällikkönä, siltä osin kuin kyseisessä päätöksessä ei määrätty takautuvasti yksikönpäällikön aseman tunnustamisesta eikä hänen virkansa peruspalkan korottamisesta (johtotehtävien perusteella maksettava korvaus), sekä vaatimus kärsityn aineellisen ja aineettoman vahingon korvaamisesta.

Vaatimukset

18.7.2014 tehdyn päätöksen 2 artikla on kumottava siltä osin kuin siinä määrätään, että kantajan yksikönpäälliköksi nimittämiseen liittyvä peruspalkan korotus toteutetaan vasta yhdeksän kuukauden jakson jälkeen

20.3.2015 tehty päätös, jonka kantaja vastaanotti 24.3.2015 ja jolla hylättiin kantajan 29.8.2014 tekemä oikaisuvaatimus, on kumottava

kantajan aineelliset ja taloudelliset vahingot on korvattava

Euroopan parlamentti on joka tapauksessa velvoitettava korvaamaan kaikki oikeudenkäyntikulut.

____________