Language of document :

Prasība, kas celta 2015. gada 3. jūlijā – ZZ/Parlaments

(lieta F-98/15)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvji – L. Levi un A. Tymen, advokāti)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt 2014. gada 18. jūlija lēmumu, ar kuru prasītājs ir apstiprināts nodaļas vadītāja amatā, jo šajā lēmumā nav paredzēts ar atpakaļejošu spēku atzīt nodaļas vadītāja statusu un ar atpakaļejošu spēku piešķirt pamatalgas palielinājumu saistībā ar viņa amatu (vadības piemaksu), un prasība atlīdzināt zaudējumus par materiālo un morālo kaitējumu, kāds esot nodarīts prasītājam

Prasītāja prasījumi:

atcelt 2014. gada 18. jūlija Lēmuma 2. pantu, jo tajā ir paredzēts, ka ar prasītāja iecelšanu nodaļas vadītāja amatā saistītās pamatalgas palielināšana stājas spēkā tikai deviņu mēnešu perioda beigās;atcelt 2015. gada 20. marta Lēmumu, kurš tika saņemts 2015. gada 24. martā un ar kuru tika noraidīta prasītāja 2014. gada 29. augusta sūdzība;atlīdzināt prasītāja materiālos un finanšu zaudējumus;jebkurā gadījumā, piespriest Eiropas Parlamentam atlīdzināt visus tiesāšanās izdevumus.

____________