Language of document :

Beroep ingesteld op 3 juli 2015 – ZZ/Parlement

(Zaak F-98/15)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordigers: L. Levi en A. Tymen, advocaten)

Verwerende partij: Europees Parlement

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van 18 juli 2014 waarbij verzoeker is bevestigd in zijn functie van hoofd van een eenheid, voor zover hem daarbij niet met terugwerkende kracht de positie van hoofd van een eenheid wordt verleend en hem niet met terugwerkende kracht de bij zijn functie behorende salarisverhoging wordt toegekend (managementvergoeding), alsmede verzoek om vergoeding van de materiële en immateriële schade die hij zou hebben geleden

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van artikel 2 van het besluit van 18 juli 2014, voor zover daarbij wordt bepaald dat de verhoging van het basissalaris behorende bij verzoekers aanstelling als hoofd van een eenheid pas na een periode van negen maanden ingaat;

nietigverklaring van het besluit van 20 maart 2015, door verzoeker ontvangen op 24 maart 2015, tot afwijzing van verzoekers klacht van 29 augustus 2014;

vergoeding van verzoekers materiële en immateriële schade;

in elk geval, verwijzing van het Europees Parlement in alle kosten.

____________