Language of document :

Acțiune introdusă la 3 iulie 2015 – ZZ/Parlamentul

(Cauza F-98/15)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentanți: L. Levi și A. Tymen, avocați)

Pârât: Parlamentul European

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei din 18 iulie 2014, prin care reclamantul a fost confirmat ca șef de unitate, în măsura în care această decizie nu prevede recunoașterea retroactivă a statutului de șef de unitate și acordarea retroactivă a majorării salariului de bază aferente postului său (indemnizație de conducere) și cerere de daune interese pentru prejudiciile material și moral pe care pretinde că le-a suferit

Concluziile reclamantului

Anularea articolului 2 din decizia din 18 iulie 2014, în măsura în care prevede că majorarea salariului de bază aferentă numirii reclamantului ca șef de unitate nu va avea loc decât după o perioadă de nouă luni;anularea deciziei din 20 martie 2015, primită la 24 martie 2015, de respingere a reclamației reclamantului din 29 august 2014;repararea prejudiciilor materiale și financiare ale reclamantului;în orice caz, obligarea Parlamentului European la plata tuturor cheltuielilor de judecată.

____________