Language of document :

Tožba, vložena 3. julija 2015 – ZZ/Parlament

(Zadeva F-98/15)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnika: L. Levi in A. Tymen, odvetnika)

Tožena stranka: Evropski parlament

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe z dne 18. julija 2014, s katero je bila tožeča stranka potrjena za opravljanje nalog vodje enote, v delu, v katerem ta odločba ne določa retroaktivnega priznanja položaja vodje oddelka in retroaktivnega priznanja povišanja osnovne plače, ki ustreza njegovemu delovnemu mestu (nadomestilo za vodstveno funkcijo), in odškodninski zahtevek za povrnitev premoženjske in nepremoženjske škode, ki naj bi ji nastala

Predlogi tožeče stranke

Člen 2 odločbe z dne 18. julija 2014, naj se razglasi za ničen v delu, v katerem določa, da bo povišanje osnovne plače, povezano z imenovanjem tožeče stranke za vodjo enote, nastopilo šele po devetih mesecih;odločba z dne 20. marca 2015, prejeto 24. marca 2015, s katero je bila zavrnjena pritožba tožeče stranke z dne 29. avgusta 2014, naj se razglasi za nično;povrne naj se premoženjska in gospodarska škoda tožeče stranke;Evropskemu parlamentu naj se v vsakem primeru naloži plačilo vseh stroškov.

____________