Language of document :

Жалба, подадена на 1 юли 2015 г. — ZZ/Комисия

(Дело F-97/15)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ ( (представители: S. Orlandi и T. Martin, адвокати)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на окончателното решение за прехвърляне на пенсионните права на жалбоподателя към пенсионната схема на Съюза, в което се прилагат новите общи разпоредби за изпълнение (ОРИ) на член 11, параграф 2 от приложение VIII към Правилника от 3 март 2011 г.

Искания на жалбоподателя

да се обяви за незаконен член 9 от общите разпоредби за изпълнение на член 11, параграф 2 от приложение VIII към Правилника; да се отмени решението от 14 октомври 2014 г., с което се потвърждава прехвърлянето на пенсионните права на жалбоподателя, придобити преди неговото постъпване на служба, в приложение на общите разпоредби за изпълнение на член 11, параграф 2 от приложение VIII към Правилника от 3 март 2011 г.;да се осъди Европейската комисия да заплати съдебните разноски.

____________