Language of document :

Žaloba podaná dne 1. července 2015 – ZZ v. Komise

(Věc F-97/15)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupci: S. Orlandi a T. Martin, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení konečného rozhodnutí o převedení nároků žalobce na důchod do důchodového systému Unie, kterým se uplatňují nová obecná prováděcí ustanovení (OPU) k článku 11 § 2 přílohy VIII služebního řádu ze dne 3. března 2011.

Návrhová žádání žalobce

určit, že článek 9 obecných prováděcích ustanovení k článku 11 § 2 přílohy VIII služebního řádu je neplatný; zrušit rozhodnutí ze dne 14. října 2014, kterým se potvrzuje převedení nároků na důchod, jež žalobce nabyl před přijetím do služebního poměru, na základě obecných prováděcích ustanovení k článku 11 § 2 přílohy VIII služebního řádu ze dne 3. března 2011;uložit Evropské komisi náhradu nákladů řízení.

____________