Language of document :

Talan väckt den 1 juli 2015 – ZZ mot kommissionen

(Mål F-97/15)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna S. Orlandi och T. Martin)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av det slutliga beslutet om överföring av sökandens pensionsrättigheter till unionens pensionssystem, vilket antagits med tillämpning av de nya allmänna genomförandebestämmelserna av den 3 mars 2011 till artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

förklara att artikel 9 i de allmänna genomförandebestämmelserna till artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna är rättsstridig, 

ogiltigförklara beslutet av den 14 oktober 2014 om bekräftelse på överföringen av de pensionsrättigheter som sökanden förvärvat innan denne trädde i tjänst, vilket antagits med tillämpning av de allmänna genomförandebestämmelserna av den 3 mars 2011 till artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna,

förplikta Europeiska kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

____________